Vintage Led Light

Vintage Ledlight, een dynamisch Belgisch familiebedrijf onder leiding van de twee broers Tobias en Dieter van Daele dat decoratieve en functionele LED verlichting ontwikkelt.
Met kennis van zaken en de nodige ervaring in de verlichtingsbranche startte Tobias en Dieter van Daele in 2015 hun eigen LED merk
‘Vintage Ledlight’ op met als uithangbord een kwalitatief en onderscheidend assortiment.

 

Dit merk realiseren in uw installatie?
Neem contact op